Publiceringar

SLUTSÅLD!!


Varje krona går tillbaka till matprojekt för cancersjuka barn på sjukhusen. Författarna får ingen royalties på försäljningen.


Info om publikationen:

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511730


ISBN: 9789163377150Få kokboken

Varje barn som drabbas av cancer ska få kokboken via de barnonkologiska centra i Sverige dvs. Umeå, Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Linköping. Fråga efter boken om ditt barn inte fått den! Eller mejla mig.

  Copyright © All Rights Reserved                                                    www.dietistgastronomen.se                                                    ulrica@dietistgastronomen.se